Vraag en antwoord

Hoe kan ik grafrechten verlengen?

Binnen twee jaar voor afloop van de (al dan niet reeds verlengde) termijn van een grafrecht kunt u schriftelijk verlenging aanvragen voor een aansluitende termijn van 10 jaar. Een langere verlenging dan (telkens) 10 jaar is door de Wet op de Lijkbezorging niet toegestaan.

Een voorwaarde voor verlenging van grafrechten is dat het onderhoud van het graf zich naar het oordeel van het bestuur niet bevindt in kennelijke staat van verwaarlozing.

Verlenging van de grafrechten kunt u aanvragen door middel van het formulier "Verzoek verlenging van een grafrecht".

Klik hier om het pdf-formulier "Verzoek-verlenging van een grafrecht" te downloaden en te printen

Hoe kan een grafrecht worden overgedragen?

Een grafrecht kan worden overgedragen aan iemand anders.
Dit kan door het onderstaande formulier ‘Verzoek overschrijving rechthebbende op een graf’.
U hoeft als rechthebbende niet te wachten tot het einde van de looptijd van de grafrechten om deze over te dragen, dit kan te allen tijde.

Klik hier om het pdf-formulier "Verzoek overschrijving rechthebbende op een graf" te downloaden en te printen

Wat te doen als een rechthebbende is overleden m.b.t. de overschrijving van het grafrecht?

Als de rechthebbende is overleden, moet binnen 6 maanden na zijn overlijden het grafrecht na een schriftelijk verzoek van de erfgena(a)m(en) worden overgeschreven op naam van de echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of andere levenspartner, een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad, of een pleeg- of stiefkind.

Als de rechthebbende is overleden en in het graf moet worden begraven of zijn asbus moet worden bijgezet, moet het schriftelijk verzoek tot overschrijving vóór de begraving of bijzetting worden gedaan.

U kunt het overlijden van een rechthebbende melden door middel van het formulier ‘Melding overlijden rechthebbende’.

Klik hier om het pdf-formulier "Melding overlijden rechthebbende" te downloaden en te printen

Hoe kan ik afstand doen van een grafrecht?

U hebt als rechthebbende de mogelijkheid om afstand te doen van een grafrecht. Dit kan door middel van het formulier ‘Afstandsverklaring’.

Klik hier om het pdf-formulier "Afstandsverklaring" te downloaden en te printen

Hoe kan ik een adreswijziging doorgeven?

Mocht u als rechthebbende verhuizen dan is het verstandig om zo spoedig mogelijk het meldingsformulier ‘Wijziging adresgegevens’ in te vullen. Wij kunnen u dan benaderen als dat nodig is, bijvoorbeeld bij beschadiging grafbedekking e.d.

Klik hier om het pdf-formulier "Wijziging adresgegevens" te downloaden en te printen

Wanneer vraag ik verlenging van een grafrecht aan?

U vraagt verlenging van een grafrecht aan wanneer de looptijd van het grafrecht is verlopen. U kunt dit al doen binnen twee jaren voor de afloop van de termijn.

Verlenging van de grafrechten kunt u aanvragen door middel van het formulier ‘Verzoek verlenging van een grafrecht’.

Klik hier om het pdf-formulier "Verzoek verlenging van een grafrecht" te downloaden en te printen

Wanneer kan ik grafrechten overnemen of overdragen?

U kunt een grafrecht overnemen wanneer de huidige rechthebbende deze rechten niet langer wil hebben.

U, als rechthebbende, kunt een grafrecht overdragen wanneer u deze rechten niet langer wilt hebben.

Het overnemen en overdragen van een grafrecht kan te allen tijde en is niet afhankelijk van wanneer de looptijd van het grafrecht eindigt.

Voor het overnemen en overdragen van een grafrecht kunt u gebruikmaken van het formulier “Verzoek overschrijving rechthebbende op een graf’.

Klik hier om het pdf-formulier "Verzoek overschrijving rechthebbende op een graf" te downloaden en te printen

Wat gebeurt er met het grafrecht als de rechthebbende overlijdt?

Als de rechthebbende van een grafrecht onverhoopt komt te overlijden, dan schrijven wij de naaste familie aan. Deze krijgen de mogelijkheid om de grafrechten over te nemen. De familie kan ook, na het overlijden van de rechthebbende, contact met ons opnemen met betrekking tot de overname van het grafrecht.

U kunt het overlijden van een rechthebbende melden door middel van het formulier ‘Melding overlijden rechthebbende’.

Klik hier om het pdf-formulier "Melding overlijden rechthebbende" te downloaden en te printen

Reacties zijn gesloten.