Tarieven 2024

T A R I E V E N L I J S T 2024

van de R.K. Begraafplaats St. Jan de Doper te Keijenborg

Tarieven voor een graf of een urnenbewaarplek (worden per overledene in rekening gebracht)

Grafrecht voor een termijn van 20 jaar: 800,00
Grafrecht voor een termijn van 30 jaar: 1.200,00
Grafrecht voor een termijn van 40 jaar: 1.600,00
Verlenging van grafrecht voor een termijn van 10 jaar: 400,00
Reservering plek voor toekomstig graf: 150,00
Herdenkingsvlinder in de vlinderboom, inclusief gegraveerd naamplaatje:

Tarief strooiveld
Asverstrooiing op het strooiveld, inclusief naambordje met plaatsingsrecht
voor 5 jaar:175,00


200,00
De kosten van een grafmarkeerder (een kunststof naamplaatje gegraveerd met één of twee
namen als tijdelijke grafaanduiding) worden, indien van toepassing, in rekening gebracht

Werkzaamheden voor een graf (waaronder het delven) of onderhoudswerkzaamheden aan een graf worden via derden bij de rechthebbende in rekening gebracht


In de tarieven voor de grafrechten en de verlengingen daarvan zijn begrepen de kosten van het algemene onderhoud van de begraafplaats en de kosten voor het verwijderen van het grafteken en/of grafbeplanting na het eindigen van het grafrecht.

Tarieven 2024 vastgesteld in de vergadering van het stichtingsbestuur van 28 september 2023.

De tarieven 2024 gaan in op 1 januari 2024Reacties zijn gesloten.