Tarieven

T A R I E V E N L I J S T  2021

van de R.K. Begraafplaats St. Jan de Doper te Keijenborg

De tarieven hebben betrekking op een graf of een urnenbewaarplek en worden per overledene in rekening gebracht

                  
Grafrecht voor een termijn van 20 jaar:  700,00
     
Grafrecht voor een termijn van 30 jaar:  1.050,00
     
Grafrecht voor een termijn van 40 jaar: 1.400,00
     
Verlenging van grafrecht voor een termijn van 10 jaar: 350,00
     
Reservering plek voor toekomstig graf voor een termijn van 20 jaar: 150,00
 Herdenkingsvlinder in de vlinderboom, inclusief gegraveerd naamplaatje:  175,00
De kosten van een grafmarkeerder (een kunststof naamplaatje gegraveerd met één of twee namen als tijdelijke grafaanduiding) worden, indien van toepassing, in rekening gebracht

 

Werkzaamheden voor een graf (waaronder het delven) of onderhoudswerkzaamheden aan een graf worden via derden bij de rechthebbende in rekening gebracht

     
     
     
In de tarieven voor de grafrechten en de verlengingen daarvan zijn begrepen de kosten van het algemene onderhoud van de begraafplaats en de kosten voor het verwijderen van het grafteken en/of grafbeplanting ná het eindigen van het grafrecht.

Tarieven 2021 vastgesteld in de vergadering van het stichtingsbestuur van 22 september 2020.

De tarieven 2021 gaan in op 1 januari 2021.

Reacties zijn gesloten.