Mededelingen

Toegang tot de begraafplaats
Op grond van artikel 7 van het Begraafplaatsreglement heeft het bestuur bepaald dat de begraafplaats voor bezoekers toegankelijk is vanaf een half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang. Tijdens de kermisdagen in Keijenborg is de begraafplaats gesloten.

Algemeen onderhoud
De stichting zorgt voor het algemene onderhoud van de begraafplaats en brengt hiervoor onderhoudskosten in rekening bij de rechthebbende van een graf. Het onderhoud op en rond het graf is de verantwoordelijkheid van de rechthebbende zelf.

Publicaties
Bij de ingang van de begraafplaats staat een publicatiekastje. Daarin worden o.a. mededelingen gedaan betreffende afloop van het grafrecht van graven waarvan geen actuele gegevens van de rechthebbende bij ons bekend zijn en van bovengrondse ruiming van grafmonumenten op graven waarvoor geen onderhoud meer wordt betaald.

Plannen voor multifunctionele accommodatie (MFA) Keijenborg naast de begraafplaats?

Update 31 maart 2021

De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 25 maart 2021 unaniem besloten 1,4 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de bouw van een multifunctionele binnensportaccommodatie in Keijenborg. De nieuwbouw komt op het terrein van voetbalvereniging Keijenburgse Boys en zal medio 2022 zijn gerealiseerd. Hiermee is de locatie nabij onze begraafplaats definitief van de baan. Als bestuur van de Stichting R.K. Begraafplaats St. Jan de Doper zijn wij hierover zeer verheugd.

Update 18 februari 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst wil 1,4 miljoen euro vrijmaken voor de bouw van een nieuwe sporthal in Keijenborg. De Dorpsraad kwam met het plan, waaraan ook de gebruikers van de accommodatie bijdragen en dat volgens het college levensvatbaar is gebleken. De nieuwe sportzaal wordt gerealiseerd op het terrein van voetbalclub Keijenburgse Boys. Naast de voetbalvereniging wordt ook tennisvereniging Keislag toegevoegd aan het sportcomplex.

25 maart 2021 is een belangrijke datum. Dan beslist de gemeenteraad namelijk over het voorstel van het college om gelden beschikbaar te stellen voor de nieuwe sporthal.

Mocht dit allemaal doorgaan dan is de locatie nabij de begraafplaats definitief niet meer in beeld.

Update december 2018

Op 10 december 2018 is het adviesrapport van de Werkgroep Leefbaar Keijenborg gepresenteerd. In dit rapport staat dat de locatie nabij de begraafplaats als ‘weinig kansrijk’ moet worden gezien. Als kansrijke locatie wordt beschouwd de plek nabij de huidige voetbalvelden. Het advies van de werkgroep is in te zetten op deze locatie. Het volledige rapport is te lezen op de site van de Dorpsraad (http://www.keijenborg.info/uploads/Werkgroep-Leefbaarheid/Advies%20WLK%20 Dorspraad%20Frappant%20definitief.pdf). In de gesprekken die zullen volgen zal er ook een rol zijn weggelegd voor de gemeente Bronckhorst. Wethouder Willem Buunk van de gemeente Bronckhorst was ook bij de presentatie aanwezig. Wat hem betreft wordt hierover in januari 2019 al verder gepraat.

April 2017

De afgelopen maanden is er veel overleg geweest, over de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in Keijenborg, tussen de stuurgroep, de betrokken wethouders, bestuurders van diverse verenigingen, de Dorpsraad en een vertegenwoordiging van de buurtgroep ‘Goed idee?????’ (Kerkstraat-Sint Janstraat en belanghebbenden, zoals  onze stichting).  In de ‘Klepper’ editie 3 – 2017 (maart) treft u een uitgebreid verslag aan over de voortgang van de nieuwe BMV. U kunt dit ook vinden op de site van de Dorpsraad van Keijenborg. Wij, als stichtingsbestuur, zijn verheugd dat betrokken partijen samen tot de conclusie zijn gekomen voorlopig af te zien van de optie op de beoogde locatie rondom de tennisbaan.

December 2016

Wij zijn door een aantal personen benaderd met vragen over een mogelijke locatie van een eventueel te realiseren multifunctionele accommodatie (achter de tennisvelden, direct naast de begraafplaats aan de Sint Janstraat). Hierbij zouden ook de voetbalvelden van voetbalvereniging ‘Keijenburgse Boys’ worden verplaatst naar deze nieuwe locatie. Dit alles in het kader van een leefbaar Keijenborg.

De voetbalvereniging is niet de initiatiefnemer, maar is wel gevraagd om trekker te zijn van het plan. In dat kader hebben we als bestuur van de Stichting R.K. Begraafplaats Keijenborg een gesprek gehad met de voorzitter van de ‘Keijenburgse Boys’. Tijdens dit gesprek is ons verzekerd dat er nog geen enkel besluit is genomen. Alles bevindt zich in een onderzoeksfase, waarin gesprekken plaatsvinden met diverse verenigingen en alle mogelijkheden en opties nog openstaan. De locatie naast de begraafplaats is één van de opties. Wij hebben tijdens het gesprek onze grote bezorgdheid uitgesproken over deze mogelijke locatie.

Mochten de plannen gerealiseerd worden, dan verwachten wij dat dit voor overlast gaat zorgen bij begrafenissen op momenten dat er trainingen of wedstrijden op de voetbalvelden zijn.

Elke dag zijn er mensen op de begraafplaats om in alle rust het graf van bijvoorbeeld vader, moeder, kind of partner te bezoeken. Met name op zaterdag en zondag zal deze rust naar onze mening ernstig worden verstoord. Het is een inbreuk op de rust en het respect dat er voor de overledenen en nabestaanden zou moeten zijn.

Wij houden de vinger aan de pols. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen wij dit melden op onze website.

Gerrit Wolsink

voorzitter

Reacties zijn gesloten.