Grafrechten

Zo zit het met grafrechten

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met het overlijden van een dierbare. Men kan ervoor kiezen een overledene te laten begraven, de urn met as van de overledene bij te zetten in een (urnen)graf of in een nis in de urnenmuur. Ook kan de as worden verstrooid op het strooiveld.

Voor het begraven en bijzetten huurt men een graf of nis. Daarmee krijgt men het uitsluitend recht om het graf of de nis te mogen gebruiken. We spreken daarom over een rechthebbende van een graf of nis en niet over een eigenaar van een graf of nis.

Als men rechthebbende van een graf of nis is, dan kan men de grafrechten verlengen of er afstand van doen. Als de rechthebbende afstand doet, vervalt het graf of de nis aan de Stichting RK-begraafplaats Sint Jan de Doper. De Stichting heeft het recht de grafbedekking te ruimen. Deze bovengrondse ruiming wordt aangekondigd op deze website (onder ‘Bovengrondse ruiming grafmonumenten’) en op het publicatiebord bij de ingang van de begraafplaats. Tevens wordt enige tijd vóór Allerzielen de betreffende grafbedekking van een aankondigingssticker voorzien. Dit doen we om een ander familielid de kans te geven alsnog een verzoek in te dienen om het graf op zijn/haar naam over te schrijven.

Een rechthebbende kan de grafrechten ook overschrijven op naam van iemand anders. Dit kan worden geregeld via deze website. Onder ‘Vraag en antwoord’ staat bij het antwoord op de vraag ‘Wanneer kan ik grafrechten overnemen of overdragen’ een formulier dat kan worden gedownload om de overschrijving te regelen. Ook kan de rechthebbende daarvoor contact opnemen met de penningmeester van de Stichting.

Is de rechthebbende van het graf overleden, maar is de wettelijke termijn van grafrust nog niet verstreken? Dan moeten de grafrechten worden overgeschreven naar een ander persoon, bijvoorbeeld een familielid. Deze overschrijving dient binnen 6 maanden ná het overlijden van de rechthebbende te gebeuren. Als de overleden rechthebbende in het graf of de nis wordt begraven of bijgezet, dan dient het verzoek tot overschrijving vóór de begraving of bijzetting te worden gedaan.

Bij het verstrooien van de as op het strooiveld is er geen sprake van een rechthebbende.

Reacties zijn gesloten.