Geschiedenis

Het oude kerkhof was rond de voormalige schuur- en waterstaatskerk gesitueerd. Tot 1910 werden de overleden parochianen daar te ruste gelegd. Op 17 mei 1910 vond de inwijding plaats van de huidige begraafplaats aan de Sint Janstraat. Stoffelijke resten van de oude begraafplaats zijn herbegraven op de nieuwe begraafplaats en ook de stoffelijke resten van de overleden priesters zijn in het priestergraf opnieuw bijgezet.

Het beheer van de begraafplaats was in handen van het Kerkbestuur. Aangezien het Kerkbestuur onvoldoende aandacht kon besteden aan het bestuurlijk beheer van de begraafplaats, werd besloten een aparte stichting in het leven te roepen.

Op 11 juli 1986 werd bij notariële akte de Stichting Rooms-katholieke Begraafplaats “Sint Jan de Doper” opgericht. De stichting fungeert als een zelfstandige stichting. Op 11 december 1986 heeft het kerkbestuur besloten de begraafplaats over te dragen aan de stichting. De officiële overdracht vond plaats op 4 november 1987 bij notariële akte. Door intensief speurwerk van de bestuurders in de kerkelijke en gemeentelijke registers kon er een administratie worden aangelegd en werden alle graven in kaart gebracht.

In 2003 werd gestart met de renovatie van de begraafplaats. In een periode van 10 jaar is ondermeer een houten kruis geplaatst, zijn, in overleg met de rechthebbenden, op het oudste gedeelte oude en vervallen zerken opgeruimd, is het middenpad van bestrating voorzien en is op en rond het terrein nieuwe beplanting aangebracht. Tevens is de toegangspoort vernieuwd en is het gedeelte waar de kindergraven liggen opgeknapt.

Op zondag 2 november 2008, aansluitend aan de viering van Allerzielen, is het monument voor de niet-gedoopte kinderen ingezegend. De renovatie is op 5 juli 2013 afgerond door het plaatsen van een vlinderboom op het gedeelte van de begraafplaats bestemd voor kindergraven.

Het strooiveld is op zondag 31 oktober 2021 ingezegend, aansluitend aan de Allerzielenviering.

Reacties zijn gesloten.